Ensto bez kouře


Ensto zaručuje svým zaměstnancům, že nebudou obtěžováni kouřem a kanceláře Ensto ve Finsku a Estonsku jsou od 1. ledna 2016 nekuřácké.

Nekuřácké pracoviště v Ensto znamená, že v prostorách Ensto je zakázáno kouřit a konzumovat ostatní tabákové produkty. To platí pro vnitřní i venkovní prostory.

Zákaz kouření platí jak pro zaměstnance Ensto, tak i pro osoby navštěvující Ensto – tzn. zákazníky, partnery a ostatní návštěvníky.

Péče je jedním z hlavních témat naší společenské odpovědnosti. Našim zaměstnancům nabízíme vysoce zdravé pracovní prostředí a spolu s našimi zaměstnanci přebíráme odpovědnost za jejich tělesnou i duševní pohodu. Nekuřácké pracoviště je důležitou součástí pohody na pracovišti.