Zásady etiky


Zásady etiky Ensto jsou založeny na důvěře, přijatých praktikách, našich hodnotách a skutečnosti, že ve své činnosti naplňujeme rezoluci OSN týkající se lidských práv, práv dětí a rezoluci Mezinárodní organizace práce a všechny národní zákony a předpisy.

Naše zásady etiky jsou:

1. Respektujeme všechny lidi

Dáváme důraz na důvěru a rovnost mezi lidmi a chceme o sebe navzájem pečovat. Mámě přísná pravidla etiky podnikání a odpovědnosti.

2. Jsme čestní a otevření

Podnikáme poctivě a férově a dodržuje zákony a předpisy. To samé očekáváme od našich obchodních partnerů. Chceme poskytovat našim zákazníkům a partnerům co nejlepší služby.

3. Naše pracoviště jsou zdravá a bezpečná.

Nabízíme všem našim zaměstnancům vysoce zdravé pracovní prostředí a bezpečnost, a chceme s nimi spolupracovat při zajištění jejich tělesné a duševní pohody.

4. Chráníme životní prostředí

Chceme přispět k ochraně životního prostředí, udržitelného rozvoje výroby a zákaznického chování na národní i mezinárodní úrovni. Ochranu životního prostředí zohledňujeme ve všech našich činnostech.

5. Dobrovolně přebíráme odpovědnost za komunitu okolo nás.

Chceme se účastnit aktivit komunity okolo nás a projektů nevládních organizací. Jsme partnery různých institucí a podporujeme sociální programy, jako jsou pracovní místa pro mladé, práce v oblasti ochrany životního prostředí, kultury a sportu.