CPEEPL silnostěnné trubice s lepidlem

Hrubostenné za tepla zmrašťované trubice sú určené na vytvorenie izolácie a vonkajšieho plášťa NN káblov do 1 kV predovšetkým pri montáži spojok a koncoviek.
Trubice sú odolné voči UV žiareniu, neobsahujú halogény a na vnútornej strane sú opatrené teplom taviteľným lepidlom. Farba trubíc je čierna.

CPEEPL silnostěnné trubice s lepidlem

Produkty