LV Teplem smrštitelné součásti

Teplem smrštitelné komponenty se používají pro izolaci a vnější ochranu kabelů 1 kV. Komponenty jsou odolné vůči UV záření a neobsahují halogeny a jsou vyrobeny s lepidlem. Barva je černá.

LV Teplem smrštitelné součásti

Produkty