Firemní hodnoty


Hodnoty firmy Ensto jsou hodnoty lidí, kteří pro ní pracují. Jsou definovány prostřednictvím našeho jednání a vztahů se zákazníky, a jsou viditelné v naší každodenní práci.

Vložená důvěra

Důvěra je základním kamenem firmy Ensto, provází každou její činnost a tvoří podstatu našeho úspěchu. Jsme loajální a plníme své sliby. Naší každodenní činností dokazujeme, že si Vaši důvěru zasloužíme.

Excelentní výkon

Vždy se snažíme o dokonalou práci. Jsme připraveni na výzvy, chceme se vzdělávat a neustále zlepšovat náš výkon.

Respekt

Vůči našim zákazníkům, kolegům a ostatním zúčastněným se chováme vždy s respektem a zakládáme si na čestném jednání. Respektujeme životní prostředí a usilujeme o trvale udržitelný rozvoj.

Rozvoj kreativity

Při hledání nejlepších řešení oceňujeme nápaditost a jsme otevřeni novým myšlenkám.