Surge arresters

Ochrana před spínacím nebo atmosférickým přepětím je důležitá z hlediska distribuce (např. ochrana distribučních transformátorů) i z hlediska zásobovaní elektrickou energií (částečná ochrana odběratelů elektrické energie v domácnostech).

Nejefektivnější využití ochranného účinku omezovačů přepětí je jejich umístění co nejblíže k elektrickému zařízení.

Surge arresters

Produkty