Automatické tahové spojky

Automatické spojky jsou spolehlivé a jejich rychlá montáž je realizovatelná bez použití nářadí. Barevné značení umožňuje jednoduchou identifikaci správného typu. Spolehlivost zajišťuje kónický způsob spojení.

Automatické tahové spojky

Produkty