Surge arresters

Přepěťová ochrana je potřebná pro ochranu vedení a zařízení při přenosu a distribuci elektrické energie, pro ochranu distribučních transformátorů, ale také k ochraně elektrických spotrebičů a zařízení domácností a firem, které se mohou poškodit působením indukovaného přepětí vznikajícího vlyvem atmosférických přepětí nebo spínacími procesy v elektrickém vedení.

Nejúčinnějším řešením je použití omezovače přepětí v blízkosti chráněného zařízení.

Surge arresters

Produkty