Ensto - systém vedení NN s izol. nosným lanem

Izolovaný systém závěsného NN vedení s izolovaným nosným lanem se skládá z jednoho až pěti vodičů izolovaných
černým polyetylénem s vysokou hustotou, které jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a jsou stočeny kolem izolovaného nosného lana ze slitiny hliníku (pevnost v tahu 300 N /mm²).

Nosné lano, které je zároveň PEN vodičem, nese všechna mechanická zatížení.
Průřez fázových vodičů je v rozsahu od 16 do 185 mm² dle požadovaného proudového zatížení, maximálního přijatelného poklesu napět

Ensto - systém vedení NN s izol. nosným lanem

Produkty