Svorky

Svorky Ensto se ve světě používají od poloviny šedesátých let, při jejich vývoji je kladen zvláštní důraz na odolnost
finálního výrobku vůči korozi, elektrochemickým reakcím, klimatickým vlivům a UV záření a rovněž na mechanickou
odolnost vůči působení nežádoucího namáhaní.

Svorky

Produkty