Omezovače přepětí

Ochrana před spínacím nebo atmosférickým přepětím je důležitá z hlediska distribuce ( např. ochrana distribučních transformátorů) ale i z hlediska zásobovaní elektrickou energií (částečná ochrana odběratelů elektrické energie v domácnostech).

Nejefektivnější využití ochranného účinku omezovačů přepětí je jejich umístění co nejblíže k chráněnému zařízení.

Omezovače přepětí

Produkty