SJK káblové spojky pre spájanie 4 resp. 3 1/2 žilových káblov s polymérovou izoláciou - bez spojovačov

Spojky sú určené pre spájanie NN káblov do 1 kV s polymérovou izoláciou a s polymérovým plášťom. Spojka je vhodná pre spájanie 4 alebo 3 1/2 žilových káblov. Sada spojky obsahuje materiál pre brusenie a čistenie, 4 za tepla zmrašťované trubice pre izoláciu spojovačov a 1 za tepla zmrašťovanú trubicu pre plášť spojky. Sada neobsahuje káblové spojovače.

SJK káblové spojky pre spájanie 4 resp. 3 1/2 žilových káblov s polymérovou izoláciou - bez spojovačov

Produkty