Lågspänningstillbehör

Enstos tillbehörssortiment för lågspänningskablar har utökats betydligt. Vårt produktsortiment innehåller värmekrympslangsatser för skarvning av kablar med 3+1, 4 och 5 ledare.Tillbehör för 1 kV-kablar innefattar också grenformgods, ändhylsor, gjuthartsskarvar och omvikningshylsor för kabelreparation.De nya krympskarvsatserna SJKK med omvikningshylsor gör det möjligt att foga samman kablar även på begränsade utrymmen. Skarven har lätthanterliga skruvklämmor och kräver inga specialverktyg, varför kabelskarvningen kan göras enkelt.

Produkter