3 x 1,5 mm² N-typ / stickkontakt NBC 31S.S blå / andra ändan fri

Kablage med blåa snabbkopplingar och kabel utan skyddsledare är avsedda att användas för 230V styrning eller till koppling av anslutningsdosor och brytare.

Produkter