RKK 2 x 1,5 mm² / stickkontakt NBC 21S.S blå / andra ändan fri

För 230V styrning eller koppling av anslutningsdosor och brytare.

Produkter