Ensto

Linie napowietrzne średniego napięcia

Ensto oferuje rozwiązania dla linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia z przewodami w osłonie izolacyjnej, z przewodami gołymi oraz z przewodami izolowanymi z zastosowaniem kabli uniwersalnych Excel i Axces. Systemy te odpowiadają lokalnym warunkom i spełniają standardy obowiązujące w danym kraju. Osprzęt Ensto opracowywany jest w ścisłej współpracy z zakładami energetycznymi i testowany na zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi. Właściwości mechaniczne i elektryczne sprawdzane są w różnych warunkach klimatycznych, z naciskiem na te najtrudniejsze.

System linii SN z przewodami w osłonie

Systemy z przewodami w osłonie izolacyjnej (PAS, BLX) opracowano w celu zwiększenia niezawodności systemów dystrybucji energii elektrycznej.System z przewodami w osłonie zmniejsza ilość przerw w dostawach prądu spowodowanych zwarciami. Zmniejszona szerokość linii umożliwia budowę linii w terenach o gęstej zabudowie oraz istotnie zmniejsza szerokość pasa wycinki w terenie leśnym. Wysokiej jakości systemy Ensto umożliwiają budowę linii o niskiej awaryjności.

System linii SN z przewodami gołymi

Wyroby dla tradycyjnych linii z przewodami gołymi przystosowane są do wszystkich najczęściej spotykanych typów przewodów. Szeroka gama oferowanego osprzętu tworzy elastyczny a jednocześnie prosty i ekonomiczny system budowy linii SN. Łatwy montaż i długi czas żywotności predysponuje produkty Ensto do pracy w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Systemy linii SN z kablami uniwersalnymi

Kable uniwersalne średniego napięcia mogą być instalowane w wymagających środowiskach jako napowietrzne na słupach lub ułożone w ziemi. Oprócz samych kabli, Ensto oferuje też szeroką gamę osprzętu do linii, w których zostały one wykorzystane.

System NetMan - sterowanie radiowe łącznikami SN

System NetMan został specjalnie zaprojektowany do sterowania i monitorowania różnymi typami urządzeń w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia, tj. rozłączniki napowietrzne i wnętrzowe, reklozery, rozdzielnice.

Bookmark and Share