Ensto

Ensto väärtused

Ensto väärtused on Ensto töötajate väärtused, mis peegelduvad meie igapäevaste toimingute ning kliendisuhete kaudu.

Usalduskapital

Usaldus on Enstos kõigi tegevuste aluseks. Me oleme lojaalsed oma suhetes ja täidame lubadusi.

Suurepärane teostus

Püüame alati suurepärase teostuse poole ning loome seda soodustava keskkonna.

Partnerlus

Meie jaoks tähendab partnerlus hoolitsemist oma klientide ja üksteise eest ning teineteise respekteerimist.

Julgustav loovus

Meie jaoks on uued ideed ja moodused asju uut moodi teha loomulik.

Bookmark and Share